top of page

Våre tjenester / Our Selection of Services

Alle tilgjengelige timer finner du på online booking. 

All available appoints can be found in the online booking.

Uteblitte timer blir belastet i sin helhet. 24 timers avbestillingfrist.

No show to the appointment will be billed with the treatment being booked. 24 hours notice rule for unbooking an appointment.

Design uten navn.png

Full fotbehandling / Foot treatment

1 time 850,- / 1 hour 850 NOK

Under en full fotbehandling får man følgende:

  • Fotbad, klipp/slip/rens av negler, fjerning av hard hud, smøring av føttene. Tornbehandling er inkludert innenfor tiden.

  • Foot bath, clip/file/cleaning of nails, dead skin removal, moisturizing cream. Corn treatment is included within the time limit.

Hvis man ønsker bøyle så kommer det et tillegg i pris på 300,- pr. bøyle.

If braces are needed for ingrown toenail treatment it will be 300,- pr. brace in additional to the cost of treatment.

Design uten navn (1).png

Stell av negler / nail care treatment

30 min 600 NOK

  • Fotbad, klipp/slip/rens av neglen.

  • Foot bath, clip/file/cleaning of the nails.

Hvis man ønsker bøyle så kommer det et tillegg i pris på 300,- pr. bøyle.

If braces are needed for ingrown toenail treatment it will be 300,- pr. brace in additional to the cost of treatment.

Design uten navn (5).png

Fjerning av hard hud / Dead skin removal

30 min 600 NOK

  • Fotbad, fjerning av hard hud med skalpell, filing over den harde huden, smøring av føttene.

  • Foot bath, dead skin removal by scalpel, filing the dead skin, foot cream.

Design uten navn (6).png

Tornbehandling / Corn treatment

30 min 500 NOK

  • Tornbehandling ved bruk av skalpell.

  • Corn treatment with the use of scalpel.

Torn blir sjeldent borte på bare en behandling så regn med at det kan kreves gjenbehandling innen 2-3 uker.

Corns are rarly gone after one treatment, so keep in mind that you might need a new treatment after 2-3 weeks.

Design uten navn (2).png

Rens av 1 negl / Cleaning of 1 nail

30 min from 500 NOK

Dette er behandling for deg som sliter med en negl, enten det er inngrodd, betent/hoven, tykk negl eller skadet negl.

This treatment is for ingrown toenail, infected nail, thick nail or damaged nail.

Hvis man ønsker bøyle så kommer det et tillegg i pris på 300,- pr. bøyle.

If braces are needed for ingrown toenail treatment it will be 300,- pr. brace in additional to the cost of treatment.

Design uten navn (3)_edited.jpg

Bøylebehandling / Nail braces

Les mer / Learn more

Ved inngrodd negl brukes bøyle til å korrigere neglen opp. Bestill rens av 1 negl for å få sett på neglen og renset før man setter på bøyle.

If having an ingrown toenail we can use a brace to start correction of the nail. Order the treatment "Rens av 1 negl" if you are wondering if you need a brace or not.

Tjenester / Services: Services
bottom of page